จั๊ด ซัดทุกความจริง
เลือกตั้งท้องถิ่น กำลังจะกลับมา
นับจาก รัฐประหาร พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 6 ปี กว่า ที่ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ล่าสุดกระทรวงมหาดไทย ประชุมร่วมกับ กกต. เตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในปี 2563 โดยตั้งงบประมาณไว้พร้อมแล้ว อยู่ระหว่าง เสนอ ครม.พิจารณา...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top