จั๊ด ซัดทุกความจริง
เกษียณอายุราชการ ส่งไม้ต่อคนทำงาน
30 ก.ย. เป็นวาระที่ข้าราชการที่ถึงเกณฑ์ต้องเกษียณอายุราชการ และส่งไม้ต่อให้คนข้างหลังสานภารกิจต่อ ท่ามกลางโจทย์ เพิ่มประสิทธิภาพ - ลดงบรายจ่าย

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top