จั๊ด ซัดทุกความจริง
"พี่เลี้ยงเด็ก" กับ "ครู" แตกต่างกันอย่างไร?
หลังศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบพบว่า “ครูจุ๋ม” ไม่ใช่ครู แต่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ซึ่งจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 และไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ทำให้ผู้ปกครอง ต้องการตรวจสอบว่าที่ผ่านมาโรงเรียนเรียนปล่อยให้ ทำเกิน "บทบาท" พี่เลี้ยงหรือไม่...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top