สติข่าว
ละครยังมีวันอวสาน อาหารย่อมมีวันหมดอายุ!
จากข่าวสาวกินเปาะเปี๊ยะทอดแล้วถ่ายท้องหนัก จนช็อก หมดสติ และเสียชีวิต ระหว่างรอผลการพิสูจน์สาเหตุที่แน่ชัดว่าสาเหตุที่เธอถ่ายท้องหนักเป็นเพราะอะไร มีหลายคนสงสัยว่าอาหารที่ซื้อมาแช่เย็นไว้ เอามาปรุงสุก ร้อนๆ ยังเสี่ยงอันตรายอีกหรือ

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top