สติข่าว
หากออกไปภารกิจนอกบ้าน ต้องไม่ประมาทโควิด-19
สุดสัปดาห์นี้จะมีการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง 19 กันยายน 2563 นี้ เราไม่ได้ห้ามว่าไม่ควรไป และเราก็ไม่ได้เชียร์ว่าต้องไปกันมากๆ เพราะถือว่าเป็นสิทธิของแต่ละคน แต่หากใครที่จะไปร่วมชุมนุม คุณต้องไม่ประมาทโควิด19 ด้วยนะครับ เพราะมันยังคงอันตรายต่อสุขภาพเราและคนรอบข้าง...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top