จั๊ด ซัดทุกความจริง
งบใหม่ยังไม่มา ใช้งบเก่าไปก่อน?
หลังจากสำนักงบประมาณออกหนังสือเวียนในเรื่องการเริ่มใช้งบประมาณ ปี 64 ไม่สามารถใช้ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ทำให้หลายฝ่ายออกมาตั้งคำถามว่าเพราะอะไรงบประมาณในรอบนี้จึงมีความล่าช้า หรือว่าถึงคราวที่รัฐบาลถังแตก...

กันยา ละคร มาเต็มอิ่ม
Top