วันช่วยได้
ด.ญ. 14 ปี วอนวันช่วยได้ อาศัยผ้าใบมาขึงเป็นหลังคาบ้าน
เด็กนักเรียนหญิง ชั้น ม. 2 ตัดสินใจส่งเรื่องราวชีวิตมาที่วันช่วยได้ หลังจากครอบครัวยากจนถึงขั้นใช้ผ้าใบมาขึงเป็นหลังคาบ้านไว้หลบฝน หลบแดด ขณะบางวันไมีเงินไปกินโรงเรียนเพียง 5 บาท...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top