จั๊ด ซัดทุกความจริง
มองมุมต่าง "สั่งฟ้อง-ไม่ฟ้อง" ของอัยการ
จากกรณีการที่อัยการไม่สั่งฟ้องคดี "บอส อยู่วิทยา" ทำให้สังคมแคลงใจในอำนาจหน้าที่การพิจารณาคดีที่จะนำส่งต่อศาลของอัยการ หากมองในมุมมองอัยการต่างประเทศ จะมีอำนาจหน้าที่และการตรวจสอบอัยการในการดำเนินการสั่งฟ้องอย่างไร...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top