จั๊ด ซัดทุกความจริง
หนังละครสะท้อนปัญหาสังคม
จะเป็นอย่างไร เมื่อความบันเทิง อย่างหนังหรือละคร ทำหน้าที่สะท้อนปัญหาสังคม แทนใจในเรื่องที่ไม่สามารถพูดกันตรงๆ ได้...

ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
Top