จั๊ด ซัดทุกความจริง
พิษโควิด-19 ทำชายไทยแห่สมัครทหาร
สำหรับการเกณฑ์ทหารทุก ๆ ปี ชายไทยหลายคนไม่อยากให้ถึงฤดูกาลนี้ แต่สำหรับปีนี้ในช่วงพิษโควิด-19 ทำให้หลายคนตกงานและชายไทยหลายคนหันมาเต็มใจสมัครทหาร จั๊ดซัดวันนี้จะสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับในการเป็นทหารเกณฑ์...

กิจกรรมแจกฟรี ช่องวันสิงหามาเต็ม
Top