สติข่าว
เลิกเข้าใจผิด ไม่ติดไข้เลือดออก
ช่วงฤดูฝนแบบนี้ นอกจากการเฝ้าระวังอย่างไวรัสโควิด-19 แล้ว อีกหนึ่งโรคที่ต้องระวังตามกันมาติด ๆ ก็คือโรคไข้เลือดออกหลังพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จะมีวิธีป้องกันและสังเกตอาการอย่างไร...

กิจกรรมแจกฟรี ช่องวันสิงหามาเต็ม
Top