สติข่าว
โรงเรียนสั่ง นร. ตัดผมสั้นได้ ไม่ผิด!
เมื่อกระทรวงศึกษา ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องการไว้ทรงผม ที่สามารถให้นักเรียนชายหรือหญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้ แต่ตอนนี้ก็ยังมีบางโรงเรียนที่ยังให้นักเรียนตัดผมสั้น แบบนี้โรงเรียนมีความผิดไหม...

กิจกรรมแจกฟรี ช่องวันสิงหามาเต็ม
Top