สติข่าว
เด็กกับประตู อันตรายที่มาคู่กัน
สำหรับบ้านไหนที่มีประตูที่เป็นกระจกแล้วมีเด็กอาศัยอยู่ ต้องระมัดระวัง เพราะอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ...
Top