จั๊ด ซัดทุกความจริง
ต้องรู้ก่อนเปิดผับ-บาร์
คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เตรียม(ร่าง)มาตรการเสนอ ศบค. สำหรับการเปิดสถานบริการผับบาร์ รวม 22 มาตรการ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของ พนักงาน ลูกจ้าง นักดนตรีเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดการให้บริการมาเป็นเวลายาวนาน...

กันยา ละคร มาเต็มอิ่ม
Top