วันช่วยได้
เด็ก ป.5 เรียนดีได้ที่ 1 บ้านไร้ไฟฟ้าใช้
วันช่วยได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือเด็ก ป.5 ที่มีผลการเรียนดีสอบได้ที่ 1 ทุกปี แต่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องอาศัยแสงจากแสงเทียนทำการบ้าน ส่วนผู้เป็นพ่อออกไปรับจ้างทำงานจนเกิดอุบัติเหตุ ทำให้แขนหักทั้ง 2 ข้าง...

กิจกรรมแจกฟรี ช่องวันสิงหามาเต็ม
Top