ข่าวจริงยิ่งกว่าละคร
เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว เด็ดบัวไม่ไว้ใย
ผู้เป็นพ่อ ก่อนตายได้ตกลกกันไว้ต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านว่า ที่ดินสวนยางพาราจำนวน 15 ไร่ จะแบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน แต่ช่วง 5 ปี แรกหลักพ่อเสียชีวิต น้องชายคนเล็กจะได้รับสิทธิ์เป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว ก็ตกลงกันตามนั้น เมื่อพ่อเสีย เกิดศึกครั้งนี้มาถึงแตกหัก เมื่อพี่สาวทั้ง 3 จะเข้าไปรังวัดที่ดิน แต่น้องชายไม่ยอม...

กันยา ละคร มาเต็มอิ่ม
Top