สติข่าว
ชนแล้วหนี! อย่าปล่อยให้กลายเป็นเรื่องใหญ่
อุบัติเหตุบนท้องถนน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว อย่าปล่อยให้เรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่
Top