จั๊ด ซัดทุกความจริง
เรียนออนไลน์แค่ทดลอง ไม่เรียนก็ได้ถ้าไม่พร้อม
ศธ. ทดลองจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลและออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม แต่ที่ผ่านมาพบว่าหลายครอบครัวต้องเสียเงินเพิ่ม เพื่อซื้อโทรศัทพ์มือถือหรือทีวีใหม่ เพื่อให้ลูกหลานได้เรียน เพราะเข้าใจว่าเริ่มเรียนจริงจังและมีการเก็บคะแนนแล้ว...
Top