จั๊ด ซัดทุกความจริง
ไทยชนะ ของมันต้องมี
ศบค. จัดทำ www.ไทยชนะ.com เพื่อให้สอดคล้องการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 เพียงแค่ทุกคนให้ความร่วมมือ อย่ามองเป็นเรื่องยุ่งยาก
Top