จั๊ด ซัดทุกความจริง
"แอปฯไทยชนะ" รองรับชีวิตวิถีใหม่
ศบค. ได้ประกาศการจัดทำแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเช็กความแออัดของแต่ละสถานที่เพื่อไม่ให้มีการแออัด และลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 หากแอปพลิเคชั่นนี้ประสบความสำเร็จจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่อย่างแท้จริง...
Top