จั๊ด ซัดทุกความจริง
เงินเยียวยาเกษตรกร ต้องไม่ใช่ข้าราชการ
คน 1 คน สามารถทำหลายอาชีพได้ไม่ผิด แต่สิทธิในการรับจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความเป็นข้าราชการ...
Top