สติข่าว
อย่าเห็นแก่ตัว รุมแย่ง-กวาดของ “ตู้ปันสุข”
ในช่วงนี้หลายจังหวัด หลายพื้นที่ก็จะมีการตั้งตู้ปันสุข เพื่อที่จะให้คนสามารถมาหยิบของกินของใช้ได้จากตู้ แต่ก็มีในบางพื้นที่ที่มีการุมแย่งและกวาดของกัน...
Top