ข่าวจริงยิ่งกว่าละคร
เพื่อน..ที่ไม่ควรเรียกว่าเพื่อน
คนร้ายขโมยเงินตู้บริจาค แล้วก็เหรียญที่ห้อยอยู่ตามต้นฉัตรเงิน ฉัตรทอง ที่ศาลาการเปรียญวัดร่องแดง ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น ตู้ทำบุญบริจาค 2 ตู้ถูกทุบกระจกแตก ล้วงเงินออกไปจนหมดสิ้น ข้างๆ กัน มีต้นฉัตรเงิน 9 ชั้น จำนวน 2 ต้น ฉัตรทอง จำนวน 2 ต้น อีก 2 ต้น ก็ถูกตัดเหรียญที่ห้อยออกไปจำนวนมาก บริเวณพื้นก็มีเศษลูกปัดประดับตกเกลื่อนตามพื้น...
Top