สติข่าว
"ชุมนุม-กักตุน" ช่วงโควิด-19 ระบาด เสี่ยงผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
หลังจากทางนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศพรก.ฉุกเฉิน ทำให้หลายคนเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการชุมนุมพบปะสังสรรค์รวมไปถึงในเรื่องของการกักตุนสินค้า ทั้ง 2 ข้อนี้ จะช่วยให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้อย่างไร...
Top