จั๊ด ซัดทุกความจริง
ตกงานเพราะโควิด-19 ได้เงินเยียวยาเท่าไหร่ ?
ทางรอดเมื่อตกงานยุคโควิด-19 ระบาด รัฐแจกเงินช่วยเหลือคนละ 5 พันบาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ใครเข้าเกณฑ์ได้เงินก้อนนี้ไปต่อชีวิต...
Top