สติข่าว
ทา-พ่นแอลกอฮอล์ ระวัง! อย่าใกล้ประกายไฟ
หลังจากมีหญิงคนหนึ่งทาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากนั้นไปทำอาหาร จนสุดท้ายไฟลุกไหม้มือ มันเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะมีวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ให้ถูกต้องอย่างไร...
Top