จั๊ด ซัดทุกความจริง
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ใช่เคอร์ฟิว
หลังนายกฯ แถลงประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. นี้เป็นต้นไป ครอบคลุมเวลา 30 วัน ในฐานะประชาชนต้องทำอย่างไรบ้าง ใจความสำคัญ ของ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" คืออะไร ...
Top