สติข่าว
กลับภูมิลำเนาช่วง “โควิด-19” แพร่ระบาด ต้องกักตัว!
หน่วยงานภาครัฐเริ่มปิดสถานที่บริการและห้างร้านต่าง ๆ ทำให้คนที่เข้ามาทำงานต่างจังหวัดได้รับผลกระทบ จึงอาศัยในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ทยอยกลับบ้าน การกลับภูมิลำเนาในช่วงสถานการณ์จะเพิ่มความเสี่ยงของการเพิ่มผู้ติดเชื้ออย่างไร...
Top