ล่า ตีแผ่ เค้นความจริง
ถอดชนวนเหตุ ลอบคาร์บอมกลางเมืองยะลา
เจ้าหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้พื้นที่ จ.ยะลา เชื่อเหตุระเบิดหน้า ศอ.บต. เชื่อมโยงการปิดล้อมพื้นที่ตำบลตาเซะ เพราะผู้ก่อการร้ายกดดันและอาจจุดระเบิด เพื่อเบนความสนใจ ก่อนหาช่องทางหลบหนี...
Top