จั๊ด ซัดทุกความจริง
มาตรการรับมือ "โควิด-19 ของ สปป.ลาว
สถานการณ์แพร่ระบาดทางการลาวได้สั่งปิดพรมแดน เพื่อเป็นการป้องกัน จั๊ดซัดทุกความจริงวันนี้จะมาพูดถึงมาตรการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด "โควิด-19" ของ สปป. ลาว...
Top