สติข่าว
ใช้สเปรย์ฉีดตามพื้นผิว เสี่ยง “โควิด-19” ฟุ้งกระจาย
กรมควบคุมโรคออกมาเตือนว่า การฉีดสเปรย์เพื่อทำความสะอาดพื้นผิว อาจมีโอกาสเสี่ยงทำให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ฟุ้งกระจายได้มากกว่าเดิม แล้ววิธีการที่ถูกต้องนั้นต้องทำอย่างไร...
Top