สติข่าว
จริงหรือมั่ว? กรุ๊ปเลือดเอเสี่ยงติด “โควิด-19” มากกว่า
มีข้อมูลว่านักวิจัยจากจีนพบว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปเอ มีโอกาสติดเชื้อ โควิด-19 ได้มากกว่ากว่ากรุ๊ปเลือดกรุ๊ปอื่น ข้อมูลนี้ทำให้คนที่มีเลือดกรุ๊ปเอเริ่มเกิดความระแวง เราไปหาคำตอบว่ากรุ๊ปเลือดเอมีความเสี่ยงมากที่สุดหรือไม่...
Top