สติข่าว
แกล้งไอ-จามใส่คนอื่น ระวังผิดกฎหมาย
เตือนคนที่ชอบแกล้งไอ-จามใส่คนอื่น ถึงแม้ว่าจะมีหรือไม่มีหน้ากากอนามัยก็ตาม ระวังอาจมีความผิดตามกฎหมายได้ แต่จะผิดอย่างไร...
Top