จั๊ด ซัดทุกความจริง
มาตรการสกัดกั้นโควิด-19 ไทยเข้มงวดหรือยัง?
ชวนดูมาตรการควบคุมโควิด-19 ของประเทศเพื่อนบ้าน แล้วย้อนมาดูการจัดการประเทศไทย มากไป หรือ น้อยไป ที่จะรับมือ...
Top