จั๊ด ซัดทุกความจริง
ระยะห่างทางสังคม ยาดียับยั้งโควิด-19ระบาด
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราต้องใช้ มาตรการ “ระยะห่างทางสังคม” หรือ Social Distancing เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19...
Top