วันช่วยได้
น้องตี๋ยอดกตัญญู หยุดเรียนดูแลตาป่วยมะเร็ง
นักเรียนชาย ชั้น ป.6 ส่งเรื่องราวมาที่วันช่วยได้ หลังคุณตา ที่เลี้ยงดูแลน้องมา ตั้งแต่แบเบาะ ล้มป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ขณะที่ยายไม่สามารถออกไปขายกับข้าวหาเงินเพื่อรักษาตาและส่งน้องเรียนจนค้างค่าเทอม เรื่องราวเป็นอย่างไร...
Top