วันช่วยได้
น้องเอ เรียนดีกิจกรรมเด่น พ่อแม่ป่วยหนักทำงานไม่ได้
เรื่องราวของนักเรียนชาย ม.4 เรียนดี เป็นนักกิจกรรมทั้งด้านกีฬาและดนตรี ของโรงเรียน แต่โชคชะตาเล่นตลกตอนนี้ผู้เป็นพ่อป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ส่วนผู้เป็นแม่ ป่วยโรคพุ่มพวง ส่งผลทำให้ชีวิตครอบครัวลำบาก เรื่องราวเป็นอย่างไร
Top