สติข่าว
เลือกซื้อของสด...ไม่ใส่ถุงมือเสี่ยงเชื้อโรค
การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าหรือตามตลาดควรใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ในการตัก เพื่อสุขอนามัยที่ดี หรือถ้าหากหยิบจับโดยไม่ทันตั้งตัว

กันยา ละคร มาเต็มอิ่ม
Top