จั๊ด ซัดทุกความจริง
สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์...ป.6 ยากเกินไป?
การสอบโอเน็ต ของนักเรียน แต่หลังจากการสอบเสร็จ ก็ได้มีการนำข้อสอบบางข้อ ที่ทำให้สังคมตั้งคำถามว่ายากเกินไปสำหรับเด็กหรือไม่ และข้อสอบเหล่านี้ครอบคลุมความรู้ที่อยู่ในชั้นเรียนจริงไม่...

กันยา ละคร มาเต็มอิ่ม
Top