สติข่าว
กระแส (อันตราย) ใหม่! #เพนนี ชาเลนจ์
ต่างประเทศประเทศกำลังมีกระแสการเล่นแผลง ๆ ที่เรียกว่า Penny Challenge โดยการเอาอะแดปเตอร์เสียบกับเจ้าเสียบแบบหลวม ๆ แล้วเอาเหรียญหย่อนลงไปบริเวณช่องว่างทำให้เกิดประกายไฟ การทำในลักษณะเช่นนี้จะมีความเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหน...
Top