วันช่วยได้
แม่บ้านวอนช่วยแม่ชราป่วยไตวายระยะสุดท้าย
วอนช่วยแม่ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ต้องอาศัยการฟอกไตที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ด้วยอาชีพแม่บ้านทำความสะอาดจึงไม่เพียงพอ กระทั่งเงินจะซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตอนนี้ก็ยังไม่มี...
Top