จั๊ด ซัดทุกความจริง
ระยะเวลาก่อสร้าง ไทย-จีน
เพราะวิกฤตเชื้อโคโรนาระบาดหนัก เราจึงได้เห็นศักยภาพของจีน ในการก่อสร้างโรงพยาบาลพิเศษเพื่อรักษาผู้ป่วย ด้วยกองทัพรถขุดดินหลายสิบคัน เสร็จภายใน 10 วัน เห็นอย่างนี้แล้ว อดไม่ได้ที่จะหันมามองสิ่งก่อสร้างของไทยหลายแห่ง ที่ใช้เวลามากจนน่าตกใจ...

กันยา ละคร มาเต็มอิ่ม
Top