ข่าวจริงยิ่งกว่าละคร
หากินบนความสงสาร
สังคมไทยมักจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และเป็นคนขี้สงสาร มิจฉาชีพเลยฉวยโอกาสเอาจุดนี้มาใช้ในการหลอกเอาเงินไปจากเรา...

กันยา ละคร มาเต็มอิ่ม
Top