ข่าวจริงยิ่งกว่าละคร
ฆ่าลูกผ่อนส่ง
เรื่องราวที่สะเทือนจิตใจ เมื่อเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าบ้านหลังนี้ที่รายล้อมไปด้วยสวนยางพารา สวนกาแฟและสวนปาล์มน้ำมัน มีวัยรุ่นมามั่วสุมยาเสพติด...
Top