ล่า ตีแผ่ เค้นความจริง
กี่ศพ? ซ่อนหีบ เหยื่ออารมณ์ "ไอซ์"
เจาะลึกถึง พฤติกรรมของไอซ์ หีบเหล็กก่อเหตุ ทรมานโหด -กักขัง "กุ๊กกิ๊ก" และจับยัดลงหีบ
Top