วันช่วยได้
ครูวอนช่วยศิษย์เรียนดี เสียเสาหลัก-ไร้บ้านอยู่
ครูและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ร้องขอความช่วยเหลือเด็กนักเรียนหญิง 2 พี่น้องเรียนดี แต่ยากจน หลังสูญเสียแม่ซึ่งมีอาชีพรับจ้างตัดอ้อย จากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำให้ขาดเสาหลัก ที่สำคัญน้องๆ ทั้ง 2 คน กำลังจะไร้ที่อยู่ไม่รู้ว่าจะต้องไปอาศัยอยู่ที่ไหน

กิจกรรมแจกฟรี ช่องวันสิงหามาเต็ม
Top