จั๊ด ซัดทุกความจริง
รถเมล์ไม่มีประกัน ใครเสียประโยชน์ ?
รถเมล์ ขสมก. กว่า 3 พันคันไม่มีประกัน เหตุจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่สมบูรณ์ ในภาวะสูญญากาศเช่นนี้ หากเกิดอุบัติเหตุ ใครเสียประโยชน์ ? และการบริหารจัดการที่ขาดช่วงแบบนี้สมควรหรือไม่ที่จะเกิดขึ้นกับบริการสาธารณะ...

กิจกรรมแจกฟรี ช่องวันสิงหามาเต็ม
Top