สติข่าว
เตือนความเสี่ยงพร้อมรับมือ "น้ำประปาเค็ม"
ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล น้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคนั้นอาจจะมีรสชาติที่แปลกไป สติข่าววันนี้ เราจะมาดูกันว่า มีพื้นที่ใดในกรุงเทพและปริมณฑล ได้รับผลกระทบนี้บ้าง และผู้บริโภคจะได้รับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน...

กิจกรรมแจกฟรี ช่องวันสิงหามาเต็ม
Top