จั๊ด ซัดทุกความจริง
7 วันอันตราย ช่วยได้จริงช่วงเทศกาล?
หมดช่วงเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว และเป็นช่วง 7 วันอันตรายที่มักจะเกิดอุบัติเหตุทำให้มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ หากเราย้อนดูสถิติ จะพบว่าจริงแล้วยอดของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้น ไม่ได้สูงขึ้นในช่วง 7 วันอันตรายเลย เป็นเพราะอะไร...

กิจกรรมแจกฟรี ช่องวันสิงหามาเต็ม
Top