ข่าวจริงยิ่งกว่าละคร
ข้างนอกมันเหงา เอาเรากลับคุกดีกว่า
คนร้านเคยติดคุก ข้อหาเสพยา พึ่งพ้นโทษมา และมาอยู่ที่บ้าน ไม่มีงานทำ และบางกระแสมีข้อมูลว่า เพราะเหตุที่หางานทำไม่ได้ เลยตัดสินใจก่อเหตุเพื่อจะได้กลับเข้าคุกอีกครั้ง...
Top